fakta.ba

Delić najavio preventivni pristup u borbi protiv nasilja, obećao stalno finansiranje sigurnih kuća

Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine…

Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić je najavio da će se institucionalno riješiti pitanje finansiranja sigurnih kuća.

Napomenuo je da se nakon prošlosedmičnog zločina u Gradačcu aktueliziralo pitanje socijalne zaštite te smatra da je to razlog da se javnosti ukaže koliko je sistem socijalne zaštite kompleksan.

Zbog toga, kako je naglasio, od početka mandata insistira na povezivanju različitih nivoa vlasti kako bi ovaj sistem bio funkcionalniji. Upozorio je da se često nakon događaja poput ovog u Gradačcu poseže za brzim rješenjima, ali za koja se poslije ustanovi da nisu održiva. Pozvao je na sistemski pristup i, kako je istakao, analitičko preispitivanje održivih rješenja, objasnivši šta bi to trebalo značiti.

“To prije svega podrazumijeva jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, osiguranje boljih uslova socijalnih radnika i drugih pomažućih profesija, što je prepoznato kroz sektorsku strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite te sistemsko rješavanje stabilnog finansiranja postojećih sigurnih kuća”, ukazao je.

Delić se osvrnuo na pitanje sigurnih kuća kao mjesta za zaštitu žrtava nasilja. Konstatirao je da su one samo dio rješenja.

“U javnim istupima ovih dana možemo čuti zahtjeve za osnivanjem još sigurnih kuća koje bi trebale biti rješenje. To jeste dio rješenja, ali prije toga imamo centre za socijalni rad koji moraju biti dovoljno snažni kadrovima i drugim neophodnim resursima da odgovore potrebama, i to ranim prepoznavanjem problema”, naveo je.

Poručio je da je prioritet osigurati sistemsko rješenje finansiranja pet sigurnih kuća, i to kroz budžete.

“Što smo mi i planirali, već u prijedlozima za budžet 2024.”, dodaje.

Prema njegovim riječima, kako stabilno finansiranje sigurnih kuća ne bi zavisilo od volje pojedinaca ili bilo koje strukture vlasti, najavio je da će ove godine u proceduru uputiti Zakon o socijalnim uslugama. Obrazložio je koja će biti svrha tog zakona.

“Njime će se, između ostalog, osigurati jačanje kapaciteta centara za socijalni rad te propisati licenciranje davatelja socijalnih usluga, među kojima su sigurne kuće i servis centri. Propisat će se standardi i finansiranje socijalnih usluga, pa time i sigurnih kuća, čime će se konačno stabilizirati njihovo finansiranje”, ukazao je.

Kao cilj je istakao ojačati postojeće kapacitete, a onda raditi na novim. Ministar Delić je najavio i standardizaciju i finansiranje preventivnih programa za prevenciju i prepoznavanje problema u porodicama.

“Ovo što se sada dešava je reakcija i mi želimo promjenu te paradigme gdje je prevencija prije reakcije. Ne želimo se baviti liječenjem, nego detektovanjem uzroka i u tom segmentu kroz Zakon o socijalnim uslugama, sektorsku strategiju, Zakon o djelatnosti psihologa (koji je u proceduri) i Zakon o djelatnosti socijalnih radnika koji planiramo u sljedećoj godini”, naglasio je.

Također je poručio da se želi ojačati socijalna zaštita u svim njenim segmentima.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba