fakta.ba

Delić odgovorio Transpareny Internationalu oko Zavoda Pazarić: Ministarstvo neće vršiti progone

Odgovor ministra Delića prenosimo u cjelosti.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je danas da su zaprimili dopis Transparency Internationala vezano za objavljeni video snimak iz Zavoda Pazarić od 16.08.2023. godine.

U odgovoru Ministarstva i federalnog ministra rada i socijalne politike Adnan Delić stoji da je ministar upoznat s radom Transparency Internationala, sve ono što je ministarstvo poduzelo u proteklom periodu, obrazloženje nedoumica proisteklih iz interperetacija izjava, kao i podršku naporima kod unaprjeđenja zakonskih okvira koje poduzima Transparency International, kao i sve druge organizacije koje djeluju na prostoru Federacije.

Upućen je i poziv TI da aktivno učestvuje u jačanju transparentnog rada i unaprjeđenju zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti ovog ministarstva.

Odgovor ministra Delića prenosimo u cjelosti.

“Koristim priliku da podsjetim da ne samo da sam upoznat s radom TI, nego ga i podržavam. Tim više što sam i sam pozivao, u prethodnom, a i ovom mandatu, upravo Transparency da isprati rad i aktivnosti ministarstava tokom mog mandata. Ta ponuda još uvijek stoji i vjerujem da Transparency International umnogome može doprinijeti jačanju kapaciteta transparentnosti našeg rada. Koristim priliku i da Vas podsjetim da je Ministarstvo rada i socijalne politike kao nadzorni organ javnim ustanovama socijalnog zbrinjavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla tri mjeseca poduzelo niz aktivnosti kako bi se poboljšao kvalitet usluge i standard života korisnika usluga naših ustanova, od čega izdvajamo najbitnije: na prijedlog Ministarstva Vlada FBiH usvojila je prethodne saglasnosti na pravila svih pet ustanova socijalne zaštite i zbrinjavanja iz resora Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH, čime su se stekli uslovi za transformaciju i uvođenje modernijih, humanijih i individualnim ljudskim potrebama prilagođenijih oblika zbrinjavanja u federalnim socijalnim ustanovama; pripremili smo i Pravilnik o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške u ustanovama socijalne brige FBiH. Pravilnik donosi standarde koji tretiraju podršku i vrste podrške korisnicima u našim ustanovama, opće minimalne standarde prostora i opreme, te standarde stručnih i drugih poslova što će sve zajedno omogućiti i bolji i kvalitetniji pristup svim procesima; od dozvoljenog broja prijema korisnika po osnovu kapaciteta smještaja, do pravila kod angažmana stručnih kadrova koji mogu raditi u ovim ustanovama. Na ovaj način nastojimo uvesti red u ustanove i omogućiti bolje praćenje i vrednovanje kvaliteta usluga. Riječ je o Pravilniku koji spominjete u Vašem dopisu, te vjerujemo da neće biti mjesta zabrinutosti obzirom da bi se ovaj Pravilnik na usvajanju trebao naći odmah poslije godišnjih odmora.

Također, osnovali smo Komisiju za praćenje zakonitosti rada ovih pet ustanova koja je do sad prikupila neophodnu dokumentaciju iz svih ustanova i radi na njenoj analizi, a već tokom ove sedmice Komisija će izaći na teren. Prvi je svakako Zavod Pazarić, obzirom da je u fokusu javnosti, što ne znači da ćemo ostalim ustanovama posvetiti manje pažnje. Obzirom da naše nadležnosti imaju ograničenja poduzeli smo i niz aktivnosti kako bismo afirmirali i druge nadležne instance da poduzmu određene aktivnosti s ciljem upravo popravljanja stanja u našim ustanovama, te smo uputili zahtjev Uredu za reviziju FBiH da izvrši nadzor nad finansijskim poslovanjem svih devet ustanova i organizacija iz našeg resora, kao i dvije inicijative Federalnom ministarstvu pravde i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove pozivajući ih da radimo na neophodnim izmjenama zakona kako bi se osnovao Inspektorat za oblast socijalne zaštite. Posebno bih želio istaknuti da smo pripremili i također uskoro stavljamo na usvajanje Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH za period 2023- 2030. godine koja za cilj ima osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginalizovanih pojedinaca i grupa, te jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta centara i službi za socijalni rad i drugih socijalnih ustanova i organizacija, u koje spadaju i ustanove socijalnog zbrinjavanja, među njima i Zavod Pazarić. Jedan od važnijih ciljeva ove Strategije je jačanje projekata podrške u lokalnim zajednicama kao prevencije trajnog institucionalnog zbrinjavanja, a što će također doprinijeti transformaciji ustanova socijalnog zbrinjavanja, smanjiti broj korisnika doživotnog zbrinjavanja i omogućiti jačanje programa rehabilitacije i života osoba sa poteškoćama u razvoju u lokalnim zajednicama uz stručnu dvadestčetverosatnu podršku. U pripremi je i Zakon o socijalnim uslugama, Izmjene i dopune zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a u planu nam je ove godine i Strategija unaprjeđenja prava i položaja osoba sa invaliditetom. Sve navedeno ukazuje da smo krenuli u sistemsko i dugoročno ozdravljenje i reformu sistema socijalne zaštite, u kojem svakako posebno mjesto zauzimaju ustanove zbrinjavanja. Sve navedeno poduzeli smo prije objave predmetnog snimka, a nakon objave snimka kao nadzorni organ uputili smo zahtjeve na adrese svih pet ustanova socijalnog zbrinjavanja sa dodatnim zahtjevima za informacijama, a u slučaju Zavoda Pazarić i zahtjev za detaljnim utvrđivanjem svega navedenog u predmetnom snimku, kao i identifikaciju svih uključenih u istome. U dopisu smo naveli i zahtjev da se poduzmu sve zakonom propisane mjere koje proizilaze iz odgovornosti u vezi sa sadržajem video snimka te da se o istome obavijeste nadležni organi.

Nadležni organi treba da utvrde okolnosti i namjere nastanka snimka, te ukoliko se utvrdi prednost javnog interesa naspram privatnog, shodno tome cijene daljnje postupke u vezi s navedenim. Što se tiče izjave interpretirane kao “zastrašivanje onih koji prijavljuju nepravilnosti”, smatrali smo neophodnim, a s ciljem utvrđivanja upravo prednosti javnog nad privatnim interesom, da se istragom, odnosno radnjama utvrđivanja odgovornosti obuhvate sve osobe koje su povezane sa navedenim slučajem, posebno imajući u vidu član 28. Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/22) kojim je propisana izričita zakonska zabrana bilo kojeg oblika fizičkog, emocionalnog ili seksualnog zlostavljanja korisnika, zloupotrebe povjerenja ili moći, kao i svako drugo djelovanje koje može ugroziti život ili narušiti zdravlje smještenih korisnika, uključujući i zanemarivanje njihovih fizičkih i psihosocijalnih, potreba, kao i zakonska obaveza svih zaposlenika federalnih ustanova da se brinu da korisnici ne budu zlostavljani, te njihove dužnosti prijave zlostavljanja odgovornom licu federalne ustanove socijalne zaštite, nadležnom organu starateljstva i nadležnim istražnim organima.

Gore pobrojano jasno pokazuje naše opredjeljenje za sistemskim i trajnim rješenjima, kao i model kojim nastojimo očistiti ustanove i organizacije iz resora od korupcije, svih oblika, počev od one u radu, poštivanju zakonitosti rada, pa do usluge zasnovane na potrebama korisnika, kao i zdravo radno okruženje zasnovano na radu i poštivanju propisa donesenih i onih koji će biti doneseni u narednom periodu. Iz svega navedenog proizilazi da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike neće vršiti progone, niti mu je to u nadležnosti. Na kraju, koristim priliku još jednom istaknuti da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podržava i podržat će sve napore unaprjeđenja zakonskih okvira koje poduzima Transparency International, kao i sve druge organizacije koje djeluju na prostoru Federacije, a ovim putem ponovo Vas pozivamo da pratite naš rad i aktivno učestvujete u jačanju transparentnog rada i unaprjeđenju zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti ovog Ministarstva”, stoji u odgovoru ministra Delića poslatog danas na adresu Transparency Internationala.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba