fakta.ba

GRAD CAZIN / Javni Poziv za sufinasiranje troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombifilijama

Na osnovu člana 36. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin…

Na osnovu člana 36. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2023. godinu («Službene novine Grada Cazin», broj: 12/22) i člana .  Pravilnika o sufinasiranju troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombifilijama za 2023. godinu («Službene novine Grada Cazin», broj: 2/23), Gradonačelnik raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za  sufinasiranje troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombifilijama za 2023. godinu

Pozivaju se žene/trudnice koje mogu ostvariti prvo u sufinasiranju troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombofilijama da, u skladu s članom 3. Pravilnika o sufinasiranju troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombifilijama za 2023. godinu («Službene novine grada Cazin», broj: 2/23), da podnesu zahtjev Službi za opću upravu i društvene djelatnosti radi ostvarivanja prava na sufinasiranje.

Kompletan tekst Javnog poziva možete vijdeti ili preuzeti OVDJE !

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba