fakta.ba

HADŽIĆI / Pohod “Put spasa“ Lokve – Igman i ove godine okupio stotine učesnika

Općina Hadžići i Koordinacija boračkih udruženja općine Hadžići organizirali su…

Općina Hadžići i Koordinacija boračkih udruženja općine Hadžići organizirali su 10. juna 2023. godine drugi po redu pohod “Put spasa“ Lokve – Igman u kojem je učestvovalo nekoliko stotina osnovaca i srednjoškolaca, planinara, GSS-ovaca, pripadnika raznih udruženja kao i građana. Nakon okupljanja i postrojavanja učesnika na igralištu područne škole Lokve, učenici su prisustvovali času historije, a potom se zaputili ratnom rutom puta spasa Lokve-Igman-Karaula-Brezovača.

Na platou Brezovača održano je obilježavanje “Odbrane Igmana 1992-1995.“, a predstavnici delegacija polagali su cvijeće na spomen- obilježjima u Lokvama i Brezovači. Naime, ovaj pohod održava se drugi put u čast svih onih koji su za vrijeme agresije prolazili ovu dionicu. U toku agresije na BiH putna komunikacija M-17 i pruga bili su blokirani. Šumskim putem spasa vršen je kompletan transport i logistika ka Sarajevu tokom agresorske opsade. Put spasa posebno je bio važan za izbjeglice iz istočne Bosne.

“ Mi smo 1991. godine osjetili šta se sprema na teritoriji Općine Hadžići. Obaviješteni smo da JNA zajedno za paravojnim formacijama SDS-om i četnicima sprema agresiju na civilno stanovništvo Hadžića. Mjesto gdje smo se okupili je Brezovača. Tada je izašao rezervni i aktivni sastav policije. Nažalost evo toliko godina nakon rata traže se još 73 nestale žrtve, a brigada je izgubila preko 500 dobrih boraca. Važno je da ova naša djeca znaju da je neko dao život za Bosnu i Hercegovinu – kaže Mirsad Telarević, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Općine Hadžići.

Akcijama patriotskih snaga općine Hadžići osujećen je plan brzog zauzimanja Bosne i Hercegovine. Plan agresora bio je potpuna blokada Sarajeva i nakon toga zauzimanje cijele Bosne i Hercegovine u roku od tri mjeseca. To je osujećeno odlučnom akcijom rezervnog sastava policije SJB Hadžići i dobrovoljaca koji su u aprilu 1992. godine zauzeli područje Igmana i potisnuli SDS-ove paravojne formacije i tzv. „Bele orlove“. O tome su prisutnima na Brezovači u svojim obraćanjima govorili načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i Nermin Subašić, član UO Udruženja “9.bbr”.

Grupa od 24 pripadnika rezervnog sastava SJB Hadžići i patriota izlazi na Igman u noći 19. na 20. april. Zaposjedaju Veliko polje, Malo polje i Brezovaču. Na Grkarici je bila policija rezervnog sastava Trnova. Tako da su i Igman i Bjelašnica bili u rukama regularnih snaga RBiH. Za vojne pothvate i izuzetnu hrabrost prilikom odbrane Igmana najveće vojničko priznanje dobili su: Mirsad Selimović Srce, Čedomir Domuz, Mirsad Medić, Mehemed Hemo Sidran i Mirsad Ćatić Čuperak.

U organizaciji pohoda, pod pokroviteljstvom Općine Hadžići i Koordinacije boračkih udruženja općine Hadžići, učestvovali su Planinarsko smućarsko društvo Pazarić, Planinarsko sportsko društvo Brezovača, GSS Sarajevo, Vatrogasno društvo Tarčin, Srednjoškolski centar Hadžići, Osnovna škola “6. mart” Hadžići, Osnovna škola “Hadžići”, Osnovna škola “9. maj” Pazarić, Osnovna škola “Hilmi ef. Šarić” Tarčin, Udruženje “Grom u njedrima Igmana”. Veliki doprinos dale su ekipe Civilne zaštite, Doma zdravlja Hadžići, Javnog komunalnog preduzeće “Komunalac” Hadžići, policije kao i kulturno-umjetnička društva Ivan planina, Igman i Bjelašnica.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba