fakta.ba

Istinomjer: Koliko predizbornih obećanja je ispunila Vlada FBiH tokom prvih 100 dana

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena je 28. aprila 2023.…

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena je 28. aprila 2023. godine, a 100 dana rada navršila je 6. augusta 2023. godine.

U radu Vlade učestvuje pet političkih stranaka, a iz njihovih programa Istinomjer je prikupio 490 obećanja koja se odnose na federalni nivo vlasti. Najviše obećanja dao je SDP BiH (222), nakon čega slijede NiP (136), Naša stranka (82), HDZ BiH (34) i HDZ 1990 (16).

Od 490 obećanja, njih 178 odnosi se na oblast ekonomije, 124 obećanja data su u oblasti socijalne politike, 101 u oblasti obrazovanja, a zatim slijede zdravstvo (48), državno uređenje (24) i pravna država (15).

Procentualno gledajući, najviše aktivnosti na ispunjavanju obećanja započeto je u oblastima socijalne politike i obrazovanja. Od 124 obećanja iz socijalne politike, na više od 31% aktivnosti su započete, dok su od 101 obećanja iz obrazovanja aktivnosti započele na nešto više od 30% obećanja.

Najviše obećanja dato je iz oblasti ekonomije. Od 178 obećanja, aktivnosti na ispunjenju zabilježene su na 39 obećanja, odnosno 22% od ukupno datih obećanja u toj oblasti.

Devet obećanja iz ove oblasti zabilježila su pomak zahvaljujući usvajanju Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Zakona o električnoj energiji FBiH i Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK). Isto tako, usvajanje Smjernica ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2024. do 2026. godine utjecalo je na obećanja koja se tiču fiskalne politike.

Od 24 obećanja iz oblasti državnog uređenja, aktivnosti na ispunjenju zabilježena su na tek tri obećanja. U oblasti zdravstva, stranke su dale 48 obećanja, od kojih su aktivnosti na ispunjenju započele na samo dva. Rezultati monitoringa prvih 100 dana pokazali su da u oblasti pravne države nije bilo aktivnosti na ispunjenju datih obećanja.

Pregled svih datih obećanja možete naći na stranici Istinomjera, a detaljnija analiza monitoringa prvih 100 dana Vlade FBiH nalazi se u prilogu.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba