fakta.ba

Odobreno 10,5 miliona KM za uspostavljanje rezervi naftnih derivata u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u…

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 KM planirana na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata” u Budžetu FBiH za 2023. godinu, kao namjenski prihod, utrošit će se u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2023. – 2026. godina, a koja se odnosi na 2023. godinu.

Uspostava procedure

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava, te imenovati Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava. Također, Ministarstvo će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa, izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U obrazloženju odluke se navodi da je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH osnovan Operator rezervi naftnih derivata koji posluje pod nazivom “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i koji je jedini ovlašten za uspostavljanje i zanavljanje rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH. Također ovim zakonom je utvrđena i taksa za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, kao namjenski javni prihod za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. 

Zašto se plaća taksa

Navedena taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru naftnih derivata, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Obaveznici plaćanja takse su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupci koji istu uplaćuju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na uplatni – depozitni račun sa kojeg se prenosi na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH.

S obzirom da su u Budžetu FBiH za 2023. godinu na „Izvoru 30 – Namjenski prihod“ planirana namjenska sredstva u iznosu od 10.500.000 KM, Ministarstvo je predložilo donošenje današnje odluke.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba