fakta.ba

Osnovano udruženje kompanija za pružanje energetskih usluga – ESCO FBiH

U Privrednoj komore Federacije BiH osnovano je Udruženje kompanija za…

U Privrednoj komore Federacije BiH osnovano je Udruženje kompanija za pružanje energetskih usluga – ESCO FBiH s ciljem sinergijskog djelovanja kako bi se unaprijedio regulatorni okvir i pojednostavile procedure za realizaciju ESCO projekata.

Radi se o modelu koji povezuje kompanije koje investiraju u objekte radi postizanja energetskih ušteda. Na Osnivačkoj skupštini Udruženja ESCO FBiH u Sarajevu prisustvovalo je više od 40 predstavnika kompanija, a na mandat od četiri godine izabrani su predsjednik, potpredsjednik i rukovodstvo udruženja, te usvojen pravilnik o njegovom organizovanju i radu.

Za predsjednika Udruženja izabran je predstavnik ENOVA kompanije Halil Sulejmanović, a za potpredsjednika direktor SHPP kompanije Amer Jerlagić.

Novoizabrani potpredsjednik je naglasio da je ovo oblast koju u budućnosti treba dobro istražiti i unaprijediti posebno kada se uzme u obzir javni sektor. Dodao je da se kroz zajednički rad u Komori u narednom periodu može napraviti uspješna saradnja po uzoru na dobre prakse u Srbiji i Hrvatskoj. Krajnji cilj ESCO modela je smanjenje potrošnje energije, smanjenje negativnih efekata klimatskih promjena, modernizacija objekata i sistema koji nude ugodnije i efikasnije uslove korištenja.

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je istakao značaj formiranja tog udruženja u okviru komore, jer firme i Komora zajedničkim djelovanjem mogu doprinjeti kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta. 

Voditelj URBANLED projekta Hamdija Mujezin je govorio o mogućnostima koje nude ESCO modeli, te detaljnije predstavio aktivnosti na razvoju ESCO tržišta. U cilju isplativosti ovog vida poslovanja predstavnici UNDP-a Fejsal Ćorović i Albin Toljević predstavili su primjere dobre prakse, te korake do ostvarivanja uspješnih poslovnih partnerstava.

Udruženje ESCO je osnovano uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekat „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja” (URBANLED), koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF).

Glavni ciljevi su umrežavanje i kreiranje poslovnih partnerstava između ESCO kompanija i potencijalnih klijenata iz javnog, privatnog i rezidencijalnog sektora, priprema i distribucija projektne dokumentacije i studija izvodljivosti za pripremu nabavki energijskih usluga sa ciljem ostvarivanja ušteda, prikupljanje i diseminacija informacija o aktivnim i planiranim ESCO nabavkama, te priprema stručnih analiza i prijedloga izmjena tržišnog okvira u svrhu razvoja i rasta primjene ESCO modela u BiH.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba