fakta.ba

Predsjedništvo BiH imenovalo novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke BiH

Na današnjoj, 35. vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, na inicijativu člana…

Na današnjoj, 35. vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, na inicijativu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića jednoglasno je imenovan novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).

Odlazećem sastavu Upravnog vijeća mandat je istekao 11. avgusta 2021. godine.

Na prijedlog Bećirovića, u Upravno vijeće CBBiH imenovani su prof. dr Jasmina Selimović i prof. dr Mirza Kršo.

Selimović i Kršo su profesori na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na oblasti Finansije. U okviru akademskog, kao i profesionalnog i stručnog djelovanja profilirali su se u domenu bankarstva i osiguranja, te monetarne ekonomike i monetarnih integracija.

Jasmina Selimović je redovna profesorica i dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je završila 2003. godine, gdje je i odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti finansija (aktuarstvo) i stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2004. je angažirana na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Trenutno, u zvanju redovne profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Finansija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva. Predavačko iskustvo sticala je i na fakultetima izvan Bosne i Hercegovine.

Pored angažmana u nastavnom procesu, obavljala je dužnosti zamjenice rukovodioca Katedre za finansije, prodekanice za nastavu i međunarodnu saradnju, a 2018. godine izabrana je za dužnost dekanice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Godine 2022. obnovila je četverogodišnji mandat.

Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta, a angažirana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU.

Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih naučnih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima. 

Mirza Kršo je vanredni profesor Finansija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) i konsultant pri Ekonomskom institutu Sarajevo (EIS).

Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu na smjeru Bankarstvo i osiguranje, kada je biran za predstavnika studenata generacije 2002. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je odbranio magistarsku i doktorsku disertaciju na temama finansijske regulative i problematike oporezivanja.

Nakon iskustava u realnom sektoru, iz finansijskog sektora prelazi na Ekonomski fakultet u Sarajevu, gdje je od 2009. član Katedre za finansije. Oblasti koje pokriva su javne finansije, monetarna ekonomika i monetarne integracije, upravljanje javnim sektorom, finansijska tržišta i institucije.

Paralelno je obavljao i niz povjerenih funkcija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao podrška organizacionim, operativnim i nastavnim aktivnostima, te kao član etičkog odbora.

Bio je član više organizacionih odbora međunarodnih konferencija, te uredništava međunarodno indeksiranih žurnala. Predavačko iskustvo i profesionalna usavršavanja je kontinuirano razvijao i ostvarivao na univerzitetima širom EU. Također je predavao na brojnim profesionalnim edukacijama, naročito iz oblasti upravljanja i vrednovanja nekretnina.

Dugi niz godina je sa MIT Centrom EFSA i u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH učestvovao u pripremi, izradi i prezentaciji serije izvještaja o konkurentnosti BiH i regiona Jugoistočne Evrope (2008-2014). 

Član je više profesionalnih asocijacija i jedan od osnivača BiH odjeljka International Fiscal Association (IFA). Učestvovao je u radu upravljačkih struktura u javnom, nevladinom i privatnom sektoru.

Kao konsultant iz domena finansija i ekonomske analize, sarađivao je sa gotovo svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i brojnim međunarodnim organizacijama, te u nizu domaćih i međunarodnih projekata kao voditelj projekta i član istraživačkih timova.

Kao autor i koautor objavio je nekoliko knjiga, udžbenika i poglavlja u monografijama, niz naučnih i stručnih članaka, objavljenih u referentnim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima. 

Novi saziv Upravnog vijeća čine prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Mirza Kršo, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Darko Tomaš i prof. dr. Radomir Božić.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba