fakta.ba

Probosanske stranke potpisale zajedničku izjavu o državnoj imovini BiH

Zajednička izjava o državnoj imovini Bosne i Hercegovine jutros je…

Zajednička izjava o državnoj imovini Bosne i Hercegovine jutros je stigla iz Kabineta člana Predsjedništva BiH.

Zajedničku izjavu su usaglasili i potpisali član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a Željko Komšić, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, predsjednik NS-a Edin Forto, predsjednik NES-a Nermin Ogrešević i predsjednik SBiH-a Semir Efendić. Izjava je potpisana jučer.

Jačanje nezavisnosti

– Čvrsto opredijeljeni za jačanje nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodnopravnog subjektiviteta i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Polazeći od konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH, a posebno odluka u predmetima broj: U-1111, U-8/19, U-9119, U-4120, U-4121 te U-10122. lmajući u vidu važnost usvajanja državnog zakona o imovini kao pitanja od vitalnog interesa za svakog građanina države Bosne i Hercegovine. Upozoravajući na kontinuirane neustavne i nezakonite poteze nadležnih organa vlasti entiteta RS, kojima se sistemskim djelovanjem vrši atak na državnu imovinu Bosne i Hercegovine i na dostignute (evropske) vrijednosti pravne države. Suočeni sa višestruko povratničkim aktima neustavnog karaktera o istim pitanjima o kojima je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već odlučivao. Ukazujući na važnost poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH i konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH, članovi Predsjedništva BiH i predsjednici parlamentarnih političkih stranaka na državnom i entitetskom nivou potpisuju zajedničku izjavu o državnoj imovini Bosne i Hercegovine.

1. Pozivamo sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da prekinu s destruktivnim politikama i da dosljedno poštuju Dejtonski mirovni sporazum, Ustav BiH, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH, kao i potpisane međunarodne sporazume. Budućnost naše zemlje trebamo i moramo graditi poštujući načela vladavine prava i pravne sigurnosti, principe ustavnosti i zakonitosti, evropske standarde, garantovana ljudska prava i osnovne slobode, te ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine.

2. Odlukama Ustavnog suda BiH zauzeti su konačni i obavezujuci pravni stavovi: država Bosna i Hercegovina je nasljednik državne imovine (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, te imovine koja je pripadala bivšoj Socijalističkoj federativnoj 1. 2. 3. republici Jugoslaviji. U opisu državne imovine, koji je dao Ustavni sud BiH, jasno stoji da državna imovina ne podrazumijeva samo skup nekretnina koje služe javnoj vlasti da može izvršavati svoje nadležnosti. Državna imovina je i „javno dobro” (morska voda, morsko dno, riječna voda, riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogatstva, javna i prometna mreža, prometna infrastruktura), koje prioritetno služe svim ljudima u državi. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski, a ne formalno suverena vlast. Zbog toga je i reguliranje državne imovine njena isključiva nadležnost.

Državna imovina 

3. Država Bosna i Hercegovina i državna imovina ne mogu i ne smiju biti predmet bilo kakve političke trgovine. Samo država Bosna i Hercegovina ima iskljucivu nadležnost da općim ilili pojedinačnim pravnim aktima, donesenim od strane nadležnih organa vlasti po tačno utvrđenom postupku, uređuje sva pitanja koja su vezana za državnu imovinu. Te odluke entiteti, kao i svi drugi niži nivoi vlasti, moraju poštovati.

4. Državnim zakonom o imovini treba osigurati efikasno i transparentno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom Bosne i Hercegovine, koje će biti u službi postizanja kvalitetnijeg životnog standarda stanovništva i zaštite interesa države Bosne i Hercegovine, te osigurati odgovorno raspolaganje, brigu i unaprijeđenje prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, te drugih strateških interesa države Bosne i Hercegovine.

5. Država Bosna i Hercegovina posjeduje ne samo vanjski, već i unutrašnji kontinuitet (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, kojeg funkcionalno predstavlja državna vlast. Pojam „država” sadržan u odredbama Ustava BiH odnosi se isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Preciznije rečeno, to se odnosi na tri različita elementa: na sveukupnu državu Bosnu i Hercegovinu, međunarodnopravno priznatu, nezavisnu, i suverenu; na najviši nivo vlasti u državi (za razliku od entitetskih i nižih nivoa vlasti), te suverenog međunarodnopravnog sljednika (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine. Neupitni kontinuitet izmedu Republike Bosne i Hercegovine i današnje države Bosne i Hercegovine nedvosmisleno upućuju na zaključak da je državi Bosni i Hercegovini, prema Sporazumu o sukcesiji, data državna imovina navedena u tom Sporazumu, tj. da je Bosna i Hercegovina titular te imovine. Nikakve neutemeljene izjave ne mogu promijeniti elementarne ustavnopravne činjenice.

Procesuiranje odgovornih lica 

6. Tužilaštvo BiH i drugi nadležni organi države Bosne i Hercegovine moraju procesuirati odgovorna lica koja najavljuju da će nastaviti neustavno i nezakonito 4. 5. 7. knjiženje državne imovine Bosne i Hercegovine na entitet RS. lzjave pojedinih funkcionera iz entiteta RS o tome ce nezakonito knjižiti državnu imovinu Bosne i Hercegovine predstavljaju nastavak opasne politike podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

7. Prijetnje secesionizmom upućene od strane zvaničnih predstavnika entitetskih organa vlasti RS-a i pojedinih političkih stranaka koje primarno djeluju na prostoru entiteta RS, te njihovo odbijanje da provode konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH predstavljaju grube nasrtaje na Dejtonski mirovni sporazum, čime se ugrožavaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu. Na svaku aktivnost koja predstavlja prijetnju teritorijalnom integritetu, suverenitetu i međunarodnopravnom subjektivitetu Bosne i Hercegovine odgovorit će se snažno i odlučno, svim potrebnim mehanizmima i sredstvima.

Potpisnici izjave

8. Upozoravamo predstavnike međunarodne zajednice, naročito zemlje svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i kancelariju Visokog predstavnika za BiH (OHR), da je krajnje vrijeme da preduzmu odlučne korake kako antidejtonska i antiustavna politika organa vlasti entiteta RS ne bi doživjela eskalaciju sa nepredvidivim i nesagledivim posljedicama. lzostanak odlučne reakcije predstavnika međunarodne zajednice na dosadašnje antidejtonske aktivnosti usmjerene protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kontinuirano ohrabruje entitetske institucije vlasti RS-a i političke snage predvođene Miloradom Dodikom da nastave sa aktivnostima usmjerenim protiv države Bosne i Hercegovine.

Poštivanje principa vladavine prava

9. Pozivamo sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da poštuju princip vladavine prava i prestanu sa generiranjem kriza. Posljedice političkih kriza su odlazak mladih ljudi, izostanak stranih investicija, zaustavljanje rasta ekonomije i pad životnog standarda, što nikome u Bosni i Hercegovini neće donijeti dobro. Umjesto toga, potrebno je da se svi posvetimo ispunjavanju uvjeta iz Mišljenja Evropske komisije, kako bismo ubrzali naš put prema Evropskoj uniji, te provođenju Programa reformi Bosne i Hercegovine na NATO putu – navodi se u saopćenju. 

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba