fakta.ba

U Sarajevu preminuo profesor Ekonomskog fakulteta Stiepo Andrijić

U Sarajevu je preminuo profesor emeritus i akademik Stiepo Andrijić.…

U Sarajevu je preminuo profesor emeritus i akademik Stiepo Andrijić. Rođen je 1944. godine u Gori u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Stiepo Andrijić je dodiplomski (1967.) studij završio na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a magistarski (1973.) studij završio na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

Doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1975.) na temu “Konverzija zajma i njeni finansijsko-matematski efekti”.

Od 1969. godine kada je bio angažovan kao asistent, preko izbora u zvanje docent 1975. neposredno nakon odbrane doktorata, do 1985. kada je biran u redovnog profesora posvećeno je radio za studente na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu nastojeći prenijeti svoja znanja i iskustva iz oblasti kvantitativne ekonomije. Tako je nastavio i nakon izbora u zvanje redovnog profesora – saopćeno je, između ostalog, sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Tokom rada na EFSA prof. dr. Andrijić je obavljao različite funkcije i poziciju dekana u periodu 1987. – 1989. godina.

Dobitnik je brojnih priznanja među kojima su nagrada Grada Sarajeva 1989. godine, za zapažen naučni doprinos u području kvantitativne ekonomije i istaknut nastavni rad na Univerzitetu; Međunarodna povelja humaniste 1986. godine; – Orden rada sa zlatnim vijencem “za naročite zasluge i postignute uspjehe u radu” 1985. godine.

U svom radu bio je posvećen društvenom angažmanu od kojih izdvajamo: prvi guverner Narodne banke BiH; ministar u prvoj Vladi FBiH; član Upravnog odbora Fonda za naučno-istraživački rad BiH; član Komisije za ekonomsku politiku i razvoj Vlade BiH​; član Odbora za ekonomske nauke Odjela društvenih nauka Akademije za nauku i umjetnost BiH, osnivač i predsjednik Društva aktuara u FBiH.

Bio je autor i koautor brojnih naučnih publikacija. Profesor dr. Andrijić će zauvijek ostati u sjećanju zaposlenika Ekonomskog fakulteta, njegovih saradnika i generacijama studenata kojima je nesebično prenosio znanje, saopštio je Ekonomski fakultet Sarajevo.

Komemoracija za profesora dr. Andrijića će biti održana u srijedu, 13. 12. 2023. godine sa početkom u 12 sati, u Sali za sjednice, a posljednji ispraćaj, također će se obaviti isti dan na groblju “Sv. Josip” u Sarajevu u 14.45. sati.

Profesor dr. Andrijić će zauvijek ostati u sjećanju zaposlenika Ekonomskog fakulteta, njegovih saradnika i generacijama studenata kojima je nesebično prenosio znanje.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba