fakta.ba

Vlada FBiH daje 11 miliona KM za obrazovanje i nauku

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u…

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom po ovlaštenju premijera predsjedava zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 10.998.000 KM.

Ovim programom planirano je ukupno 13 transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, te neprofitnim organizacijama.

Dva programa 

U okviru transfera za finansiranje studentskog standarda planiran je iznos od 990.000 KM za provođenje dva programa. Riječ je o osnovnom studentskom standardu, odnosno subvencioniranju smještaja i ishrane studenata čija svrha je realizacija Protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i RS. 

Drugi program u okviru ovog transfera odnosi se na prošireni studentski standard. Ovim programom je, između ostalog, planirana podrška najboljim studentima, podsticaj školovanju Roma, kao i podrška studentima sa invaliditetom. Radi se o bh. državljanima koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

Za provođenje 10 programa u okviru transfera za finansiranje obrazovanja planiran je iznos od 1.200.000 KM. Ovi programi obuhvataju, između ostalog podršku radu ustanova socijalne zaštite FBiH za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti (200.000 KM), podršku projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (220.000 KM), te podršku bibliotekama osnovnih i srednjih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija (200.000 KM), kao i podršku programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola (240.000 KM).

Transfer za implementaciju bolonjskog procesa planiran je u iznosu od 300.000 KM, transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH u iznosu od 1.500.000 KM, transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za FBiH u iznosu od 2.408.000 KM, a transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH iznos od 1.100.000 KM.

Tri transfera

U okviru danas donesenog programa planirana su i tri transfera za institucije nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH u iznosu od po 300.000 KM, namijenjenih za Hrvatsku akademiju za znanost i umjetnost BiH, Akademiju nauka i umjetnosti BiH, te Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti BiH.

Također, programom je planiran i iznos od 100.000 KM za subvenciju izdavanja akademskih naučnih časopisa iz područja humanističkih i društvenih nauka.

Programom su planirana i tri transfera namijenjana za obrazovne objekte. Riječ je o dogradnji objekta JU Dječije obdanište Velika Kladuša (200.000 KM), izgradnji fiskulturne školske sale JU OŠ „Mirsad Salkić“ u Čavi u Općini Bužim (300.000 KM), te dovršetku izgradnje školske zgrade u Novom Travniku (2.000.000 KM).

Danas donesenom Odlukom propisan je i način, te rokovi izvještavanja krajnjih korisnika sredstava ovih tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba