fakta.ba

Vlada Federacije BiH odobrila 20 miliona KM za nastavak izgradnje tunela Hranjen

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Federalnog…

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju tunela Hranjen“ u iznosu od 20.000.000 KM, utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije BiH.

Sredstva su namijenjena za izgradnju i nadzor, te će se prenositi u tranšama na račun implementatora projekta JP Autoceste Federacije BiH, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. JP Autoceste Federacije BiH obavezno je kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

U obrazloženju se navodi da je ovaj projekt kandidovan u Programu javnih investicija Federacije BiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja realizacije projekata iz budžeta u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u FBiH. Također, predloženi projekt je usklađen sa Transportnom strategijom Federacije BiH 2016 – 2030. godina i zahtjevima JP Autoceste FBiH za 2023. godinu, a riječ je o nastavku realizacije projekta iz 2022. godine.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba