fakta.ba

OSCE pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Misija OSCE-a u BiH pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju pranja…

Misija OSCE-a u BiH pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, zakona od vitalnog značaja za efikasniju borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

Tokom proteklih nekoliko godina, Misija OSCE-a u BiH je pružala opsežnu podršku radnim grupama Vijeća ministara zaduženim za izradu ključnih politika djelovanja i pravnih dokumenata u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Usvojen je niz ključnih dokumenata, uključujući dopunu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i prateći Akcioni plan, i novu Strategiju Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma, Procjenu rizika od organizovanog kriminala i Strategiju za borbu protiv organizovanog kriminala.

Svi ovi dokumenti su sačinjeni uz visok stepen posvećenosti velikog broja institucija sa svih nivoa vlasti, uz hvale vrijednu lidersku ulogu Ministarstva sigurnosti BiH. 

Radna grupa za izradu novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je bila efikasna i konstruktivna u iznalaženju rješenja koji su rezultirali zakonom, koji je u velikoj mjeri usklađen sa preporukama Grupe država za finansijsko djelovanje (FATF). Ovakav pozitivan ishod doprinosi i političkom i ekonomskom prosperitetu Bosne i Hercegovine, od čega koristi imaju i građani i biznisi u BiH.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba