fakta.ba

Kanton Sarajevo isplatio 75.000 KM članovima timova za izradu Socijalne karte, sve aktivnosti zaustavljene u 2020. godini

Aktivnosti na izradi socijalne karte u KS započete su u…

Aktivnosti na izradi socijalne karte u KS započete su u maju 2018. godine, a do danas taj projekat nije okončan niti se provode bilo kakve aktivnosti u cilju implementacije projekta „Socijalna mapa u KS“, navodi se ovo u odgovoru Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na pitanje zastupnice u Skupštini KS Vedrane Vujović u kojoj je fazi taj projekat, koja metodologija je korištena, koliki su troškovi, te kada bi socijalna karta trebala biti prezentovana. Socijalne karte nema i ne zna se kada će biti. 

Dodjela pomoći od Evropske unije za socijalne kategorije iz energetskog paketa pokazala je da imamo veliki broj ljudi u potrebi. Socijalna karta u KS trebala je jasno detektirati broj građana u potrebi, na osnovu čega bi se planirali projekti, budžeti, socijalna davanja…No, to nije slučaj sa aktuelnom Vladom KS. 

Za rad timova koji su formirani 2018. i 2019. godine, a koje je činilo 18 članova utrošeno je 74.812 KM. Jedan tim je bio zadužen za Metodologiju za izradu socijalne karte, a drugi za provedbu projekta „Socijalna mapa KS“. Rok za provedbu projekta drugog tima bio je 30. juni 2020. godine. 

U Kantonu Sarajevo je izvršeno samo pilot istraživanje ali ne i glavno istraživanje. Kako se navodi u odgovoru razlog je pandemija Covid-19. 

S druge strane, iz Ministarstva su dostavili i pregled troškova, pa je tako u 2018. godini utrošeno 8.975 KM, 2019. godine 40.152 KM, a 2020. 25.685 KM i riječ je isključivo o honorarima vanjskih članova timova. 

Jednoj firmi koja je prikupljala podatke u pilot istraživanju uplaćeno je 6.000 KM.

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba