fakta.ba

Kulturno naslijeđe: Predstavljamo kiseljačke stećke, kao kameni trag jednog vremena

Neki stećci su premješteni u kiseljački park, te ih posjetitelji…

Za kulturno-historijsko naslijeđe u Kiseljaku veoma su važni stećci. Oni su bili i ostali trag jednog vremena. Međutim, dosta tih stećaka je propalo zbog ljudske nepažnje, ali ima još jedan znatan broj koji treba zaštititi. Jedan od najznačajnijih stećaka je onaj bosanskog kneza Radoje Radosalića Pribinića na Brdnjaku u Zabrđu kod Kiseljaka.

Stećci iz krajeva općine Kiseljak

Osim ovog stećka, postoje i stećci na širem području kiseljačkog kraja, ali su neki oštećeni uslijed nesavjesnih postupaka pojedinaca. Neki stećci su premješteni u kiseljački park, te ih posjetitelji i ljubitelji historije svakodnevno mogu vidjeti.

Na lokalitetu Brdanjak, u Zabrđu, kod današnje Lepenice, u općini Kiseljak, nalazi se nekropola na kojoj je pokopan veliki knez bosanski Radoje RadosalićPribinić. Na nekropoli se prije četrdesetak godina nalazilo 17 stećaka u okviru katoličkog groblja nastalog znatno kasnije, zbog čega je određeni broj spomenika stradao. Danas ih je moguće evidentirati tek 14. Krajem 50-ih godina prošlog stoljeća nestalo je još 16 stećaka koji su se nalazili izvan groblja, oko lokalnog puta koji vodi za Toplicu.

Nažalost, ovo je još jedan primjer toga da su stećci u velikoj mjeri ugroženi i izloženi rapidnom nestanku.

Na 3D modelu stećka kneza Radoje piše; „(S)e zalmenije kneza Radoja“, koji se nastavlja na desnoj strani: „velikog kneza bosanskog, a postavi jega sin njegov knez Radić z božjom pomoću i svojih vjernih, a sinom nijednom pomoću nego on sam.“

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba