fakta.ba

Spolna diskriminacija: Izazovi i borba za ravnopravnost

Borba za ravnopravnost: Izazovi i nadanja u suočavanju s spolnom…

Spolna diskriminacija, koja se manifestira kroz nepravedno postupanje prema osobama na temelju njihovog spola, i dalje predstavlja ozbiljan društveni problem s kojim se suočavaju mnogi dijelovi svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ova vrsta diskriminacije može se očitovati na različite načine, uključujući nepravedno plaćanje, seksualno uznemiravanje i ograničavanje prava žena ili muškaraca.

Prema istraživanju UN Women, žene u Bosni i Hercegovini zarađuju u prosjeku 17,5% manje od muškaraca za isti rad. Ovaj podatak jasno pokazuje postojanje rodne razlike u plaćanju koja je izražena kroz nejednakost u plaćama između spolova. Osim toga, seksualno uznemiravanje na radnom mjestu ostaje raširena pojava, pri čemu su žene često žrtve takvih oblika maltretiranja. Svaka druga žena u Bosni i Hercegovini ali i u regiji i svijetu je doživjela neki oblik nasilja u svom životu.

Ograničavanje prava žena i muškaraca također je prisutno u različitim aspektima društva. Pristup određenim pozicijama ili položajima često je ograničen na temelju spola, pri čemu se žene suočavaju s preprekama u napredovanju u karijeri. Također, stereotipi, predrasude kao i patrijarhalni obraci prema određenim spolnim ulogama mogu ograničiti slobodu izbora i samoodređenja pojedinca/ke.

Borba protiv spolne diskriminacije zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje obrazovanje, svijest i promjene u zakonodavstvu. Potrebno je osigurati zakonske okvire koji štite prava svih građana/ki bez obzira na spol te osnažiti institucije koje provode ove zakone. Također je važno raditi na promicanju rodne ravnopravnosti u svim sferama društva, od obrazovanja i rada do politike i medija. Spolna diskriminacija predstavlja ozbiljan izazov za Bosnu i Hercegovinu, ali s odgovarajućim mjerama i promjenama može se postići napredak. Stvaranje društva u kojem su svi građani/ke tretirani/e jednako i imaju jednake mogućnosti i prava, bez obzira na spol, ključno je za izgradnju pravednijeg i prosperitetnijeg društva. Uprkos izazovima, napredak je moguć. Kroz zajednički napor svih dijelova društva, moguće je stvoriti okruženje u kojem se svaka osoba tretira s poštovanjem i ima jednake mogućnosti i prava, bez obzira na spol.

(Realizaciju projekta podržalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH)

Pratite nas
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Copyright © 2023 fakta.ba | Powered by fakta.ba